HAS har fellesferie i uke 29, 30 og 31.

 

Vi er blitt resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Juni 2018 ble vi resertifisert i tre nye år. Det bekrefter at vi har et velfungerende HMS-system og at vi tar HMS på alvor. 
 

Ny adresse

Vi har flyttet fra Storhaugveien og Tekhus til ny kontorrigg i Hitterveien 204.

Velkommen til Hitra Anleggservice AS sine hjemmesider.

Vi er et av Hitras største anleggsfirma og har i dag 27 ansatte og tar på oss jobber på Hitra, Frøya og i Snillfjord.

I Snillfjord driver vi Sætergård Skiferbrudd med uttak av skiferstein i forskjellige fraksjoner. Vi utfører også alt innen grunnarbeid, boring, sprengning, massetransport, tomtegraving, knusing, skifermuring etc.

På våre sider kan du lese mer om oss, prosjektene våre, maskinparken vår og du finner kontaktinformasjon.

Din lokale entreprenør

Kontaktinformasjon

Address:
Hitterveien 204, 7240 HITRA
Telefon:
976 46 863
E-Post:
post@hitraanleggservice.no

Kontaktskjema