Vi flytter til nye kontorlokaler

Iløpet av februar 2018 flytter vi inn en ny kontorrigg i Lervågen Industripark i Fillan ved siden av bygget til EH-bygg og Posten. Der får vi store kontor- og møtelokaler, spiseplass med kjøkken og garderobe for de ansatte. Vi ønsker dere hjertelig velkommen innom.

 

Ny leder i Skiferbruddet

Vi har fått på plass en ny anleggsleder oppe i skiferbruddet på Våvatnet - tlf til Arne er 91769129

 

Hitra Kommunes Næringspris 2017

I mars var vi på Hitterkvelden hvor vi mottok Hitra Kommunes Næringspris for 2017 av ordføreren. Vi takker så mye for det!

 

Velkommen til Hitra Anleggservice AS sine hjemmesider.

Vi er et av Hitras største anleggsfirma og har i dag 25 ansatte og tar på oss jobber på Hitra, Frøya og i Snillfjord.

I Snillfjord driver vi Sætergård Skiferbrudd med uttak av skiferstein i forskjellige fraksjoner. Vi utfører også alt innen grunnarbeid, boring, sprengning, massetransport, tomtegraving, knusing, skifermuring etc.

På våre sider kan du lese mer om oss, prosjektene våre, maskinparken vår og du finner kontaktinformasjon.

Din lokale entreprenør

Kontaktinformasjon

Address:
Storhaugveien 8, 7240 HITRA
Telefon:
976 46 863
E-Post:
post@hitraanleggservice.no

Kontaktskjema