Vi flytter til nye kontorlokaler

Iløpet av februar 2018 flytter vi inn en ny kontorrigg i Lervågen Industripark i Fillan ved siden av bygget til EH-bygg og Posten. Der får vi store kontor- og møtelokaler, spiseplass med kjøkken og garderobe for de ansatte. Vi ønsker dere hjertelig velkommen innom.

 

Ny leder i Skiferbruddet

Vi har fått på plass en ny anleggsleder oppe i skiferbruddet på Våvatnet - tlf til Arne er 91769129

 

Hitra Kommunes Næringspris 2017

I mars var vi på Hitterkvelden hvor vi mottok Hitra Kommunes Næringspris for 2017 av ordføreren. Vi takker så mye for det!

 

Hitra Anleggservice AS ble stiftet av Jarle K. Glørstad i 1992. I 2011 tok sønnen Anders Glørstad over driften. Vi har kontorlokaler og base i Fillan.

Vi er et av Hitras største anleggsfirma og har i dag 25 ansatte og tar på oss jobber på Hitra, Frøya og i Snillfjord.

I Snillfjord driver vi Sætergård Skiferbrudd med uttak av skiferstein i forskjellige fraksjoner. Vi utfører også alt innen grunnarbeid, boring, sprengning, massetransport, tomtegraving, knusing, skifermuring etc.

Din lokale entreprenør

Våre Ansatte

Anders Glørstad - Daglig leder
Glenn Birger Kvernø - Anleggsmaskinfører
Sindre Kvakland - Anleggsmaskinfører
Trond Wedø - Lastebilsjåfør
Jarle K. Glørstad - Maskinfører
Ken Robin Bremnes - Anleggsmaskinfører
Sten Peder Hjertaas - Anleggsarbeider
Odd Roar Tønder - Anleggsarbeider
Ann-Kristin Glørstad - Kontor/HMS
Martin Wedø - Lastebilsjåfør
Steffen Eriksen - Lærling anleggsarbeider
Asbjørn W Stav - Fjell- og bergverksarbeider
Vidar Hammer - Anleggsarbeider
Roger Hestnes - Anleggsarbeider
John Terje Berg - Anleggsmaskinfører
Runar Klungervik - Boreoperatør
Thor Gustad - Lastebilsjåfør
Jan Marcus Olsen - Lærling
Alf Syrstad - Servicemekaniker
Gøril Fremstad - Anleggsgartner
Ole Hermanstad - Anleggsarbeider
Arne Aunhaug - Anleggsleder i skiferbrudd