HAS har fellesferie i uke 29, 30 og 31.

 

Vi er blitt resertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Juni 2018 ble vi resertifisert i tre nye år. Det bekrefter at vi har et velfungerende HMS-system og at vi tar HMS på alvor. 
 

Ny adresse

Vi har flyttet fra Storhaugveien og Tekhus til ny kontorrigg i Hitterveien 204.

Hitra Anleggservice AS ble stiftet av Jarle K. Glørstad i 1992. I 2011 tok sønnen Anders Glørstad over driften. Vi har kontorlokaler og base i Fillan.

Vi er et av Hitras største anleggsfirma og har i dag 27 faste ansatte og tar på oss jobber på Hitra, Frøya og i Snillfjord.

I Snillfjord driver vi Sætergård Skiferbrudd med uttak av skiferstein i forskjellige fraksjoner. Vi utfører også alt innen grunnarbeid, boring, sprengning, massetransport, tomtegraving, knusing, skifermuring etc.

I 2015 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert og resertifisert for 3 nye år i 2018. Vi ønsker å vise at vi tar ansvar for HMS og miljø, og leverer hvert år en klima- og miljørapport.

Vi har sentral godkjenning i TK 1 og TK 2.

Vi er registrert som leverandør i Startbank og Achilles Utilities.

Vi er godkjent lærebedrift og er medlem i MEF - Maskinentreprenøres forbund.

Miljøfyrtårn     

 

 

Din lokale entreprenør

Våre Ansatte

Anders Glørstad - Daglig leder
Glenn Birger Kvernø - Anleggsmaskinfører
Sindre Kvakland - Anleggsleder
Trond Wedø - Lastebilsjåfør
Jarle K. Glørstad - Maskinfører
Ken Robin Bremnes - Anleggsmaskinfører
Sten Peder Hjertaas - Anleggsarbeider
Odd Roar Tønder - Anleggsarbeider
Ann-Kristin Glørstad - Kontor/HMS
Martin Wedø - Lastebilsjåfør
Steffen Eriksen - Anleggsmaskinfører
Asbjørn W Stav - Fjell- og bergverksarbeider
Vidar Hammer - Anleggsarbeider
Roger Hestnes - Knuseverkoperatør
John Terje Berg - Anleggsmaskinfører
Runar Klungervik - Boreoperatør
Jan Marcus Olsen - Lærling
Alf Syrstad - Servicemekaniker
Gøril Fremstad - Anleggsgartner
Ole Hermanstad - Anleggsarbeider
Arne Aunhaug - Anleggsleder i skiferbrudd
Tor Bjørnar Rosvoll - Anleggsarbeider
Harald Thorsåshaugen - Anleggsarbeider
Morten Mjønestrø - Anleggsmaskinsjåfører
Leander Glørstad - Lærling
Phuwanai Munkham - Lærling
Vegar Nyvold - Anleggsarbeider