CAT 324E

Ny CAT 324E. Levert oktober 2013. Lokalisert i skiferbruddet på Våvatnet.

Din partner
når du trenger entreprenør