CAT 324D

Stasjonert på Skiferbruddet.

Din partner
når du trenger entreprenør