VL Heggvik - Fjellvær

Legging av ny vannledning fra Heggvik til Fjellvær, ca 6 km med ny ledning. Arbeid både til lands og vanns. Arbeidet vil pågå frem til høsten 18.

Din partner
når du trenger entreprenør