EH-Bygg AS

Grunnarbeider for industriområde.

Her er vi nå kommet et godt stykke på vei , fått knust opp mye stein i fraksjoner 0-120mm og 0-32mm. Dette har Brødrene Hanssen tatt seg av.

Din partner
når du trenger entreprenør