FV716

Breddeutvidelse av FV716 , samlet lengde 1,3km . Kontraktsum ca 2,4 mill.

Din partner
når du trenger entreprenør