Beinskardet Boligfelt

Boligfelt utbygging . Vår største jobb hittil med en kontraktsum på ca 15  mill .   Forventet byggetid 1 år. Omfatter infrastruktur for ca 80 tomter og 1,5 km ny veg.

Byggherre: Frøya Kommune

Din partner
når du trenger entreprenør