Fillan Del 4

Opparbeidelse av tomter i Fillan Del 4. Ferdig i juli 2012.

Din partner
når du trenger entreprenør