FV. 714 - Dolmsundprosjektet – del 1

Forberedende arbeider, hvor ny vei opparbeides til underkant overbygning på strekningene pr. 1040-1640 på Hitra, og pr,. 2050-2370 på Dolmøya.

Oppdraget omfatter blant annet: Avtaking av vegetasjonsdekke og jord, sprengning i dagen, masseflytting av jord og sprengstein, drensledninger, samt revegetering.

 

Din partner
når du trenger entreprenør

Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit.