FV. 714 - Dolmsundprosjektet – del 1

Forberedende arbeider, hvor ny vei opparbeides til underkant overbygning på strekningene pr. 1040-1640 på Hitra, og pr,. 2050-2370 på Dolmøya.

Oppdraget omfatter blant annet: Avtaking av vegetasjonsdekke og jord, sprengning i dagen, masseflytting av jord og sprengstein, drensledninger, samt revegetering.

 

Din partner
når du trenger entreprenør