Øytun

UE for EH-bygg. Utvidelse av Øytun på Fillan, med blant annet oppsetting av skifermur.  Påbegynt sommeren 2014.

Din partner
når du trenger entreprenør