Bachke Kai

Grunnarbeider for nytt bygg til Bachke & Co på Hitra Kysthavn.

Din partner
når du trenger entreprenør