Strandavatnet

Vi har fått tre jobber i forbindelse med ny demning på Strandavatnet.

Det ene prosjektet har vært opparbeidelse av anleggsvei frem til ny demning.

Det andre prosjektet vi har fått er arbeidet med ny inntaksledning frem til vannbehandlingsanlegget.

Vi er også UE for Ruta Entreprenør på jobben med demningen.

Din partner
når du trenger entreprenør