Knusing Lerøy Midt

Vi er i gang med knusing av forbelastningen på Lerøy Midt sin tomt på Jøstenøya. 50 000 tonn stein som skal knuses opp.

Din partner
når du trenger entreprenør