Prosjekter

PROSJEKTER


Vi har oppgjennom årene vært med på mange forskjellige prosjekter og utbygninger i øyregionen. Under kan du lese om noen av våre referanseprosjekter.

Lerøy Midt sin nye laksefabrikk på Jøstenøya


Vi har hatt grunnarbeidet og utomhusarbeidet på dette prosjektet. Over 60.000 m2 tomt er bearbeidet. Rørlegging, VA-anlegg, plen, busker og trær er plantet, asfaltering er utført etc.

Vikantoppen


På Vikantoppen er det oppført over 120 boenheter og vi har utført grunnarbeidet på samtlige bygg. Vi har også utført utomhusarbeid som plen, asfaltering, muring etc.

Hyttetomt Barmfjorden


Vi hadde grunnarbeidet til en hyttetomt i Barmfjorden. Vi har utført graving, sprengning, VA og utomhusarbeid deriblant en stor skifermur.