Tjenester


TJENESTER

GRUNNARBEID OG UTOMHUSARBEID

 

Vi utfører alt innen grunnarbeid:


 • Hus, hytte- og garasjetomter
 • VA-anlegg/rørlegging
 • Veibygging
 • Utomhus- og gartnerarbeid
 • Steinlegging og muring
 • Boring og sprengning

TRANSPORT

 

Vi utfører ulike transportoppdrag:

 

 • Massetransport
 • Singel, grus, pukk og jord
 • Maskinflytting
 • Vintervedlikehold
 • Kraning

SÆTERGÅRD SKIFERBRUDD


Vi driver Sætergård Skiferbrudd på Våvatnet hvor vi tar ut skiferstein til muring, og vi knuser opp restmassene i forskjellige fraksjoner. 

Vi setter opp skifermurer selv og vi selger skifer til private kunder og bedrifter.


Vi har ulike type skifer, se vår egne hjemmeside for skiferbruddet på: www.skiferstein.no for mer informasjon.